Raadsverkiezing gemeente Echt-Susteren

Standpunten

Ik onderschrijf de CDA standpunten, met in het bijzonder:

Energie; meer aandacht voor energie besparingen. Een mooi voorbeeld is energie zuinige LED verlichting en waar mogelijk stimuleren van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen.

Financiën; er moet naar gestreefd worden de begroting sluitend te houden en de belastingverhoging binnen aanvaardbare grenzen te houden.

Landbouw; in onze landelijke gemeente is de landbouwsector in het buitengebied sterk vertegenwoordigd. Om deze sector voldoende bestaansmogelijkheden te bieden moet het buitengebied hiervoor primair beschikbaar blijven.

Landschap; met name de landbouw heeft in de voorbije decennia het buitengebied van onze gemeente gevormd en onderhouden. Ook in de huidige tijd van gewijzigde landschapsinzichten is het belangrijk agrariërs hierin te laten participeren.

Milieu; ook vanwege toerisme en waterkwaliteit is het wenselijk actie te ondernemen tegen dumpen afval.

Verenigingen; de vele verenigingen die we kennen in iedere kern zijn een bindende factor in onze samenleving. Deze verdienen het om voor zover dit mogelijk is ondersteund te worden.

Verkeer; in een economisch actieve gemeente is het wenselijk dat het verkeer op een veilige manier goed doorstroomt. Hierbij spelen vele punten een rol zoals kwaliteit wegen, parkeerbeleid en bewegwijzering. Verkeersdrempels alleen als deze verantwoord en noodzakelijk zijn om veiligheid te waarborgen. Speciaal aandacht voor veiligheid schoolgaande jeugd, overige fietsers en wandelaars.

Woningbouw; ook in de kleine kernen moet aandacht worden besteed aan de realisering van voldoende levensloop bestendige huizen. Zowel woonruimte die geschikt en betaalbaar is voor starters als ook voor de senioren die veelal in hun dorp willen blijven wonen.Spreekt dit U aan, aarzel dan niet langer en stem 3 maart 2010:
Henk Penders Lijst 2 Nummer 13