Nader toegelicht

Wie ben ik ?

Mag ik mij aan u voorstellen: mijn naam is Henk Penders woonachtig in Dieteren alwaar ik ook geboren en getogen ben. Beroepsmatig boer op een klein gemengd familiebedrijf. Naast de werkzaamheden op het eigen bedrijf zet ik mij ook voor de gemeenschap in.
Bijvoorbeeld als lid van de ledenraad Rabobank Westelijke Mijnstreek in de periode november 2009- december 2017.
Bij de St. Stephanusparochie van Dieteren was ik Kerkbestuurslid in de periode maart 2004 - maart 2012.
Ook was ik lid van de MR van basisschool Jan Peters in Roosteren in de periode eind 2012 - januari 2016.
Naast mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik als hobbies website beheer en genealogie en hiermee verbonden onderzoek naar streekhistorie veelal ondersteund, hoe kan het ook anders met moderne hulpmiddelen als computer en internet.